רוב תשתיות החשמל, המים, הביוב, הגז והתקשורת הן תת קרקעיות, התשתיות עוברות בנתיבים מסודרים ומוגדרים מראש על מנת להגיע ליישובים השונים ברחבי המדינה ולכל מבנה בתוך היישוב. התשתיות השונות משויכות לרוב לחברות ציבוריות או ממשלתיות, לדוגמה תשתית המים של רשות המים ומקורות והתשתית של חברת החשמל.

כאשר מתכננים לבנות פרויקט בנייה כלשהו בשטח מסוים, קבלני הביצוע חייבים לקבל תמונה מלאה של התשתיות השונות העוברות מתחת לקרקע. איתור ומיפוי התשתיות הקיימות מאפשר לקבלן הביצוע לבצע את עבודתו היטב וללא סכנת פגיעה בתשתיות העוברות מתחת לאדמה. פגיעה בתשתיות הקיימות עלולה לגרום לנזקים כבדים לצרכני הקצה, לתיקון שעלותו יכולה להגיע למיליוני שקלים ולפגיעה קריטית המסכנת חיי אדם, בעיקר במצבים של פגיעה בתשתיות החשמל והגז.

מתי צריך להזמין שירות לאיתור תשתיות?

יש מגוון תשתיות תת קרקעיות ברחבי המדינה, לדוגמה תשתיות מתח גבוה ומתח נמוך של חברת החשמל, קווי חשמל המחברים את המבנים לרשת הארצית או את תאורת הרחוב, תשתיות מים בינעירוניות ועירוניות, תשתיות ביוב עירונית ובינעירוניות, צינורות גז, תשתיות תקשורת כמו כבלי נחושת וסיבים אופטיים, תשתיות צבאיות מיוחדות ועוד.

חשוב לאתר ולמפות את התשתיות לפני כל חפירה בעומק מעל 50 ס"מ באזור הסמוך למבני מגורים, מגדלי משרדים ומבני מסחר ותעשייה, ויש לבצע מיפוי ואיתור תשתיות תת קרקעיות גם בשטחים אחרים כאשר מתכננם לבצע חפירה בעומק מעל 75 ס"מ, בעזרת כלים הנדסיים כבדים כמו מחפרונים וכדומה.

ראוי לציין כי פגיעה בתשתיות היא עבירה פלילית לכל דבר ועניין, והנזק שייגרם לתשתיות עלול להוביל לנזקים כספיים משמעותיים, לנזקים לצרכני הקצה ואף לסכנת חיי אדם. לכן, החוק בארץ מחייב לבצע איתור תשתיות בהתאם לעומק החפירה הנדרש ועל פי התקנות שנקבעו על ידי המחוקק.

באופן כללי, יש לבצע איתור תשתיות בשלב התכנון לפני הבנייה, לצורך עבודות ותכנון ברשויות מקומיות, לפני הטמנת תשתיות חדשות כמו סיבים אופטיים ולצורך מיפוי ועדכון מפות.

שיטות לאיתור תשתיות

שירות איתור תשתיות מבוסס על בדיקות ופעולות בשני מישורים שונים, ואנשי המקצוע המיומנים ממליצים לשלב בין שתי השיטות כדי למפות בדיוק את התשתיות העוברות מתחת לאדמה בשטח בו מעוניינים לחפור. במישור הראשון והתיאורטי בודקים תוכניות ומפות קיימות במשרדי התכנון ומהנדסי הערים ברשויות המוניציפליות. בשלב התיאורטי סוקרים את המפות ששורטטו עבור האזור ובוחנים לעומק את תוכניות הבנייה שנבנו באזור הספציפי. עם זאת, המיפוי התיאורטי אינו מדויק מאחר ובפועל קבלני הביצוע מחליטים לעתים על דעת עצמם ושלא על פי התוכניות לשנות את נתיב הסלילה, בגלל שיקולים שונים, לכן המפות הקיימות אינן עדכניות ויש גם אזורים ושטחים ללא מיפוי ושרטוטים.

שיטת המיפוי התיאורטית מאפשרת לסמן אזורים אסורים לחפירה, אך ללא בדיקה יסודית ומעמיקה יתכן ויש תשתיות באזור. לכן, במישור השני לאיתור תשתיות אין לוותר על שיטות איתור באמצעות מחפרונים כמו אלו המיובאים ומשווקים מבית המותג המוביל קטרפילר.

במישור השני לאיתור תשתיות קיימות בשטח מסוים משתמשים במכשור מקצועי וייעודי כדי למפות את התשתיות מתחת לאדמה. איתור ומיפוי תשתיות תת קרקעיות מחייב ידע, ניסיון וציוד מקצועי, העבודה מבוצעת על ידי סוקר מוסמך ומנוסה, ולאחר איתור התשתיות מגישים ללקוח קובץ DWG על גבי מפת מצב עדכנית, ומסמנים כל סוג של תשתית בשכבה נפרדת ובגוון שונה.

כדאי לדעת כי במקרים מסוימים הסוקר ימליץ לבצע גם חישוף תשתיות, בעיקר במקומות שבהם הציוד לא מציג תמונת מצב מלאה או במקום שיש בו תשתיות חדשות שטרם מופו. החשיפה מאפשרת איתור מדויק של התשתיות התת קרקעיות מבלי לפגוע בהן וללא חשש מתקלות העשויות להשפיע על צרכני קצה באזור.

מחירים לאיתור תשתיות

באופן כללי, המחיר לאיתור תשתית מסוג אחד כמו חשמל או קווי מים וביוב כרוכה בעלות של כ-1,000 ₪ ועלות העבודה לאיתור כל התשתיות כולל סימון במפה היא כ-3,000 ₪. במקרים רבים יש לבצע גם חישוף תשתיות ובמקרה זה העבודה מתייקרת בגלל מורכבות חשיפת הקרקע והתשתיות ללא פגיעה והרס.