תכנון מקדים לפרויקטים הוא אחד הדברים הקריטיים והחשובים ביותר לכל פרוייקט.

עוד לפני תחילת תהליכי התכנון והבנייה, ישנו שלב של "תכנון מראש לפרויקט" שיכול להיות קריטי להצלחת הפרויקט. בתהליך זה נקבע היקף הפרויקט. מכיוון שלרוב אנשי מקצוע בתחום הבנייה והעיצוב אינם מעורבים בשלב היקף הפרויקט הזה, נוצר המינוח של תיאור זה כתהליך "קדם פרוייקט". מבחינת הבעלים, הגדרת היקף הפרויקט היא רק עוד שלב בתהליך רכישת מתקן בנוי.

ההגדרה של היקף הפרויקט כוללת בדרך כלל פיתוח חלופות לפרויקט ברמה הרעיונית, ניתוח סיכוני הפרויקט ותמורה כלכלית, פיתוח תוכנית פיננסית, קבלת החלטה להמשיך (או לא), והחלטה על ארגון הפרויקט ותכנית הבקרה. במאמר זה נבדוק את הבעיות השונות הללו בהרחבה מסוימת.

הסכנה בהגדרת פרויקט לקויה נובעת מהסלמה בעלויות (ככל שמתווספים פריטים חדשים) או, באופן קיצוני, כישלון בפרויקט. הגדרה טובה של היקף מאפשרת לכל הצדדים בפרויקט להבין מה נחוץ ולפעול למען מענה לצרכים אלה.

בכל שלב של תכנון פרוייקט ועוד לפני התחלתו, יש לבחון את תנאי השטח להצלחת הפרוייקט, ישנם מקרים בהם גם בתחילת הפרוייקט לאחר שנבחנו כל ההיבטים, צצות תקלות כמו למשל פגיעה בתשתיות ביוב. מקרים אלו גם גורמים הוצאות כספיות כבדות לטיפול בבעיה ובנוסף עיכוב בזמנים סיום העבודות על הפרוייקט.

לשם כך, יש להתחיל כל פרוייקט בביצוע איתור תשתיות שגם יספק מידע כיצד יש להתחבר לתשתיות הביוב, החשמל, הגז והמים הנמצאים באזור, וגם להתאים את בניית התוכנית הראשונית על ידי המהנדס בצורה נכונה.

מדד דירוג הגדרות הפרויקט (PDRI) לפרויקטים של בנייה מכון תעשיית הבנייה פיתח מדדי דירוג לסוגים שונים של פרויקטים כדי להעריך את נאותות הגדרות היקף הפרויקטים. אלה נועדו לשקף שיטות עבודה מומלצות בענף הבנייה ולספק רשימת בדיקות לפעילויות ואבני דרך מומלצות להגדרת היקף הפרויקט. מדד הדירוג הוא סכום משוקלל של ציונים המתקבלים עבור מגוון פריטים ברשימת הביקורות להגדרת היקף. כל פריט ברשימת הבדיקות מדורג כ"לא רלוונטי "(0)," הגדרה מלאה "(1)," ליקויים קלים "(2)," כמה ליקויים "(3)," ליקויים גדולים "(4) או" לא שלמים או הגדרה לקויה "(5). עדיפים ציונים נמוכים יותר בקטגוריות אלה. חלק מהפריטים ברשימה כוללים:

תכנון מקדים לפרויקטים הוא קריטי, הוא זה שעליו נשענת כל ההיתכנות של הפרוייקט, ללא התכנון המקדים לא ניתן יהיה להתחיל בפרוייקט ולבחון את הכדאיות שלו. כל פרויקט מתחיל קודם כל אחרי שנבחנת הכדאיות כלכלית שלו, הכדאיות נבחנת לאחר תכנון מקדים יסודי.